Újdonságok:

Create your own web pages in minutes...
Tőzegtavak Horgászegyesület Kóny
horgászegyesület, kóny, Kóny, kony, Kony, tőzeg, Tőzeg, tözeg, Tözeg, tozeg, Tozeg, tőzegtó, Tőzegtó, Tözegtó, tözegtó, Tőzeg tó, tőzeg tó, Tőzeg-tó, tőzeg-tó, tőzegtavak, Tőzegtavak, tözegtavak, Tözegtavak, tőzegtavak he, Tőzegtavak he, Tözegtavak he, tözegtavak he, tőzegtavakhe, Tőzegtavakhe, tözegtavakhe, Tözegtavakhe, horgásztó, gyor, Gyor, györ, Györ, győr, Győr, moson, Moson, mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár, mosomagyarovár, Mosonmagyarovár, mosonmagyarovar, Mosonmagyarovar, magyarovar, Magyarovar, magyaróvár, Magyaróvár, Magyarovár, magyarovár, megye, Megye, nyugat, Nyugat, kisalfold, Kisalfold, kisalföld, Kisalföld, dunantul, Dunantul, Dunántul, dunántul, Dunántúl, dunántúl, észak, Észak, eszak, Eszak, Sopron, sopron, ponty, csuka, amur, harcsa, kárász, keszeg, busa, horgász, halász, horgasz, halasz, horgászat, halászat, horgaszat, halaszat, 
anglerverein, Anglerverein, anglervereinigung, Anglervereinigung, torf, Torf, torfsee, Torfsee, torfseen, Torfseen, torf see, Torf See, torf seen, Torf Seen, torf-see, torf-seen, Torf-See, Torf-Seen, Angler, angler, angel, Angel, Angeln, angeln, Fisch, fisch, Fische, fische,fischen, Fischen, fangen, Fangen, angelsee, Angelsee, Anglersee, anglersee, angelseen, Angelseen, Anglerseen, anglerseen, Karpfen, Hecht, Hechtsitzstange, Katzenfisch, Amur, Brachsen, Crucian, ungarn, Ungarn, ungarisch, Ungarisch, ungarische, Ungarische, ungarischer, Ungarischer, ungarischen, Ungarischen, ungarisches,Ungarisches, kleintiefebene, Kleintiefebene, 

Copyright © 2002-2008 Web Page Maker Inc. All Rights Reserved.
Tőzegtavak Horgászegyesület
Horgászrend

Ezen Horgászrend érvényes az Egyesület kezelésében lévő Tőzeg 1-es /vízérkód: 08-228-1-1/ (Új-tőzeg) és Tőzeg 2-es számmal /vízérkód: 08-229-1-1/ (Régi-tőzeg) jelzett vízterületekre.

A Horgászrend külön nem szabályozott kérdéseiben a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, az Országos Horgászrend és a fogási napló "tudnivalók" rovatában foglaltak az irányadók.

1.    Általános horgászati előírások:

1.1.    A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 5 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db (pl.: 3 db ponty és 2 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen 10 kg fogható. A darabszám-korlátozással védett halak vonatkozásában összesen maximum 10 darab hal tartható meg hetente, ebből 6 db lehet ponty. Adott naptári évben a darabszám-korlátozással védett halak vonatkozásában összesen maximum 50 darab hal tartható meg, ebből maximum 30 db lehet ponty. Az éves maximum elérése esetén a horgásznak nincs lehetősége pótjegy váltására.

1.2.    Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 12. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be) 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen 5 kg fogható. A darabszám-korlátozással védett halak vonatkozásában összesen maximum 6 darab hal tartható meg hetente, ebből 4 db lehet ponty. Adott naptári évben a darabszám-korlátozással védett halak vonatkozásában összesen maximum 25 darab hal tartható meg, ebből maximum 15 db lehet ponty. Az éves maximum elérése esetén a horgásznak nincs lehetősége pótjegy váltására.

1.3.    A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be) egyszerre maximum 1 bottal és botonként legfeljebb 1 db horoggal felszerelt úszós horgászkészséggel horgászhat. Gyermek területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 db tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen 5 kg fogható. Adott naptári évben a darabszám-korlátozással védett halak vonatkozásában összesen maximum 5 darab hal tartható meg.

2.    A darabszám-korlátozás alá tartozó fajok horgászata az engedélyezett mennyiség kifogása (megtartása) után is folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.

3.    A horgász a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben köteles magánál tartani a halfogásra jogosító okmányokat (állami horgászjegy, területi jegy és fogási napló), amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány vagy fénymásolata birtokában jogosítják az okmányok tulajdonosát a halfogásra.

4.    A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való szabályos rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát

5.    Nem őshonos halakat (felsorolásuk a fogási naplóban megtalálható) a vízbe engedni, illetve visszaengedni az őshonos halállomány védelme érdekében tilos. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)

6.    A nem őshonos halak fogása nem esik mennyiségi korlátozás alá, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület elhagyásakor a helyszínről elszállítani. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)

7.    Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Tőzeg-tavakból került kifogásra.

8.    Tilos a megfogott halak kínzása. A meg fogott és ki fogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A ki fogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. 

9.    A méretkorlátozással védett halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. A legkisebb fogási méret a halak orr csúcsától a farok úszó tövéig mért testhosszúsága.

10.    A kifogott halat a korábban kifogottal és megtartottal kicserélni tilos

11.    Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra, a kifogható méretekre és darabszámokra vonatkozó szabályok a fogási naplóban találhatóak. A Tőzeg-tavakon azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő szigorítások vannak érvényben:

11.1.    a ponty kifogható súlyhatára 6 kg, - a 6 kg és az a feletti súlyú egyedeket vissza kell engedni
11.2.    a ponty kifogható mérethatára 35 cm, - a 35 cm alatti méretű egyedeket vissza kell engedni
11.3.    a csuka kifogható mérethatára 50 cm, - az 50 cm alatti méretű egyedeket vissza kell engedni
11.4.    a dévérkeszeg kifogható mérethatára 20 cm, - a 20 cm alatti méretű egyedeket vissza kell engedni
11.5     csukából napi 2db és összesen heti 4db tartható meg.
11,6     a süllő kifogható mérethatára 40 cm, - a 40 cm alatti méretű egyedeket vissza kell engedni

12.    Pergető módszert használni a ponty tilalom végét követően az őszi telepítés meghirdetett időpontjáig engedélyezett. Pergetni a reggeli világosság kezdetétől az esti szürkület kezdetéig, partról, vagy rögzített csónakból lehet. 

13.    Minden horgász számára kötelező a horgászat megkezdése előtt a fogási naplóban a horgászat napját megjelölni

14.    Minden horgász számára kötelező a méretkorlátozással védett hal megfogása után azonnal, még a horgászat folytatását megelőzően a fogási naplójába bejegyezni, a vízterület megnevezését, a víztérkódot, a fogás pontos időpontját és a hal súlyát fél kilogrammra kerekítve.

15.    Csónak illetve elektromos csónakmotor használata csak az 1-es számú, Új-tőzeg tavon engedélyezett. Közlekedés és horgászat alakalmával a parti horgászhelyektől minimálisan 50 m távolságot meg kell tartani.

16.    A csónakon jól láthatóan fel kell tűntetni a tulajdonos nevét és lakcímét.

17.    Az éjszakai horgászat egész évben engedélyezett. A horgászhelyet sötétedés után folyamatosan ki kell világítani. Az éjszakai beíró füzetbe, a horgászat megkezdése előtt a horgász köteles bejegyezni a dátumot, a nevét és az érkezésének időpontját. Távozáskor pedig köteles bejegyezni az időpontot.

18.    A Tőzeg 1-es tavon stégek építése a Nemzeti Park hozzájárulásával és a Vezetőséggel történt egyeztetés után lehetséges. Az épített műtárgy nem a horgász tulajdonát képezi.

19.    A Tőzeg 1-es tavon állandó horgászhely (horgászpad, parti beülő) létesítése engedélyezett a Nemzeti Park utasításait figyelembe véve. Az épített műtárgy nem a horgász tulajdonát képezi. 

20.    Tilos a horgászat a Nemzeti Park által kijelölt partszakaszon, kíméleti zónákban.

21.    14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a vízparton. Ennek értelmében a 12. életévét már betöltött, de 14. életévét még be nem töltött, horgászvizsgával rendelkező ifjúsági horgász is csak szülői felügyelettel horgászhat.

22.    A horgászatra használt csónakot, ladikot, csak az arra kijelölt helyen, a csónakkikötőben lehet tárolni. A csónakon jól láthatóan fel kell tüntetni a tulajdonosának nevét és lakcímét.

23.    A Tőzeg-tavak területén tilos a behordás. Parti horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag partról elvégzett dobással engedélyezett. Az etetőhajó használata tilos.

24.    Az etetés a horgászat eredményességét segíti. Etetőanyagot megfelelő minőségben és mindig mértéktartó mennyiségben használjunk. 
24.1.    A víz minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja.
24.2.    A szoktató etetés az egyesület összes vízterületén szigorúan tilos.
24.3.    A horgászathoz maximum 4 liter etetőanyag (dara, szemes és élő anyag együtt) használható fel naponta.

25.    A Tőzeg-tavakon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A horgász a horgászatának helyét a horgászat idejére megjelölheti. A hely megjelöléséhez műanyag csövet lehet felhasználni. A horgászat befejeztével a jelöléseket el kell távolítani. Minden hátrahagyott jelölést az egyesület vezetősége el fog távolítani. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni. A hátrahagyott jelölések tulajdonosától a területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül.

26.    Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a partvédelmi létesítmények megbontása.

27.    Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy  bevonható. A horgász köteles a horgászat befejezésével a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. A horgászhelyünket tartsuk mindig szemétmentesen és tisztán hagyjuk hátra. A területről elvitt hulladékot megfelelő módon, az erre a célra kijelölt nyilvános szeméttartókba, konténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűjtőkbe helyezzük el.
27.1     2018. évtől minden horgásznak kötelessége magánál tartani egy darab legalább 30 l- es szemetes zsákot. A felgyülemlett szemetet abban hazaszállítani. Aki az ellenőrzéskor azt nem tudja az arra jogosult személynek felmutatni, azzal szemben fegyelmi felelősségre vonás kerül lefolytatásra.

28.    Az egyesület tagjainak joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend megsértőit figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságot,  hivatalos személynek (társadalmi halőr, rendőr, egyesületi vezető) bejelenteni. Hasonlóképpen a vízszennyezést és halpusztulást, továbbá a part szennyezését és rongálását.

29.    A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. A felügyelet nélkül hagyott, halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül.

30.    A házirend bármilyen nemű megsértése a horgászjegy azonnali bevonását és fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

31.    A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tőzeg-tavak egész területén, bármely víztéren, határozatlan ideig - a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve - megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján, elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

A 25. Jubileumi Kiss Tibor horgászverseny fényképei megtekinthetők a galériában!!!Társadalmi munka időpontok:
május 26. szeptember 15.

Szakítva a hagyományokkal, több horgásztárs javaslatát a vezetőség megvitatta, és elfogadta, hogy ezentúl a TIMÁR MIX MINI PECAPLÁZA horgászboltban (Kóny Béke utca 1/a, a sportcsarnok mellett), annak nyitvatartási ideje alatt minden horgász számára lehetőség lesz az igényelt horgászokmányok megszerzésére. A várakozások elkerülése érdekében van lehetőség időpont egyeztetésre a +36-20-402-70-52 és a +36-20-402-78-24-es telefonszámokon.
Jegyek értékesítése 2019.02.01. naptól várható.

Az engedélyek kiadásának feltétele az időben leadott és előírásoknak megfelelően vezetett fogási napló.

A fogási napló is leadható a Pecaplaza Horgászboltban

Aki nem megfelelően vezeti fogási naplóját, az 2.000.- Ft pótdíjat köteles fizetni.

Állami horgászjegyet csak olyan horgász válthat, aki rendelkezik horgászkártya regisztrációval - engedély váltáskor a kártyát, vagy a regisztrációkor kapott nyilatkozatot és a befizetett csekk szelvényt bemutatja.

Területi engedély ára felnőtteknél 3.000.- ft- tal ifjúsági ketegóriában 1.500.- ft- tal emelkedett.

Eseményeink: